ShiroiYami

kenzen naru tamashii wa, kenzen naru seishin to, kenzen naru nikutai ni yadoru

 
ShiroiYami-Avatar